BMI

BMI, inaczej wskaźnik Queteleta II (skrót od ang. Body Mass Index) po polsku oznacza wskaźnik masy ciała - współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

BMI = waga/wzrost2

Oznaczanie wskaźnika masy ciała może pomóc w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą itp. Im mniejsza jest wartość BMI, tym ryzyko wystąpienia chorób jest mniejsze. BMI jest bardzo prosty w użyciu, jednak dość niedokładny jako wskaźnik nadwagi czy też ryzyka chorób z nią związanych. Na przykład osoba o rozbudowanej muskulaturze może mieć BMI wskazujące na skrajną otyłość, jednocześnie posiadając bardzo mało tkanki tłuszczowej. O wiele dokładniejszym wskaźnikiem jest procentowa zawartość tłuszczu w organizmie oraz komponentów ciała, które to badanie wykonujemy u nas w klubie (patrz badanie tkanki tłuszczowej i komponentów ciała).

Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje na:

  • < 15 - wygłodzenie
  • 15,1 - 17,4 - wychudzenie (spowodowane zwykle przez ciężką chorobę lub anoreksję
  • 17,5 - 18,5 - niedowagę
  • 18,5 - 24,9 - wartość prawidłową
  • 25,0 - 29,9 - nadwagę
  • 30,0 - 34,9 I stopień otyłości
  • 35,0 - 39,9 II stopień otyłości
  • >= 40,0 III stopień otyłości (otyłość skrajna).

Sprawdź swoją wartość BMI

 
Partnerzy