Ciśnienie krwi oraz tętno – ocena układu krążenia

Ciśnienie krwi

W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu (diastole) krew napływa z przedsionków do komór.

W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60-80 skurczów na minutę.

W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic, które powoduje wzrost ciśnienia. W czasie rozkurczu ciśnienie w tętnicach jest niższe. Dzięki takim właściwościom układu sercowo - naczyniowego wyróżniamy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

W niektórych publikacjach można się spotkać z określeniem górne i dolne ciśnienie krwi. Jest to nic innego jak ciśnienie skurczowe (górne) i rozkurczowe (dolne).

RR = 120/80 mmHg - takie oznaczenie stosuje się do zapisania wartości ciśnienia krwi u pacjenta z ciśnieniem 120/80. Skrót RR oznacza Riva - Rocci i powstało dla uczczenia włoskiego lekarza, który jako pierwszy skonstruował aparat do mierzenia ciśnienia. 120 - oznacza wartość ciśnienia skurczowego. 80 - oznacza wartość ciśnienia rozkurczowego. mmHg - jednostka pomiaru ciśnienia - milimetry słupa rtęci.

Tętno

Tętnem nazywamy faliste odkształcenie tętnicy podczas skurczu serca. Skurcz komór serca powoduje powstanie tzw. fali tętna w tętnicach. Częstością tętna nazywamy ilość uderzeń serca na minutę.

U dorosłych ilość uderzeń na minutę wynosi ok. 60-80.

U dzieci: 90-140/minutę.

Tętno można sobie zbadać przykładając opuszki palców 2, 3 i 4 (wskazujący, środkowy, serdeczny nad tętnicą promieniową (okolica nadgarstka) lub na tętnice szyjną (2 i 3 palec).

W klubie robimy pomiary tętna i ciśnienia.

Dlaczego mierzenie ciśnienia jest tak ważne?

Mierzenie ciśnienia krwi pomaga nam wstępnie ocenić stan naszego układu krwionośnego. Nieprawidłowe wartości ciśnienia mogą prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego lub niedociśnienia tętniczego. Stąd warto kontrolować okresowo swoje ciśnienie. Więcej się dowiesz: tutaj.

 
Partnerzy