Regulamin zajęć fitness i jogi

ZDROWIE

1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na ćwiczenia fitness, praktykę jogi oraz korzystanie z urządzeń Vacu Well, Roll Shaper, sauny oraz solarium – w szczególności: zwyrodnienia kręgosłupa, dyskopatia, znaczna daleko lub krótkowzroczność, jaskra, odklejanie się siatkówki, choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, ropne zapalenie uszu, niedawno przebyta operacja, kontuzje, problemy ze skórą jak również ciąża, prosimy zgłaszać w momencie wypełniania formularza historii zdrowia.
2. Podpis Klubowicza w umowie członkowskiej oznacza zobowiązanie do przestrzegania podawanych podczas zajęć zaleceń związanych z w/w problemami i stosowania ich samodzielnie podczas ćwiczeń.
3. Niezależnie od wypełnienia kwestionariusza, przed rozpoczęciem zajęć prosimy poinformować instruktora o swoich ewentualnych przeciwwskazaniach do ćwiczeń. Również w trakcie zajęć sygnalizuj wszelkie kontuzje.
4. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń – pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne – należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości instruktorowi.
5. Klub Sportmania nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie się schorzeń i chorób na które cierpią uczestnicy zajęć. Klubowicze ćwiczą na własną odpowiedzialność i ryzyko.

UBIÓR

1. Na ćwiczenia fitness i jogę przychodzimy w niekrępującym ruchu stroju sportowym.
2. Na zajęciach fitness obowiązuje czyste zmienione obuwie
3.Ze względów higienicznych podczas ćwiczeń na leżąco czy siedząco należy używać ręcznika
3. Na zajęciach jogi ćwiczymy boso.
4. Na zabieg Vacu oraz Roll Shaper obowiązuje strój bawełniany, zmienione buty sportowe, ręcznik oraz min. 0,5 l wody niegazowanej.
5. Do sauny wchodzimy boso oraz obowiązkowo z ręcznikiem na którym siedzimy podczas zabiegu.

JAK SIĘ PRZYGOTOWUJEMY DO ZAJĘĆ?


1. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po saunie, masażu oraz kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu,. Ćwiczymy o „pustym żołądku” – min. 3 godziny po dużym posiłku, 2 godziny po małym. Podczas zajęć jogi nie należy pić.
2. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
3. Nie stosuj mocnych i intensywnie pachnących dezodorantów i perfum! W połączeniu z potem tworzą nieprzyjemny zapach lub mogą przeszkadzać osobom uczulonym.
4. Ze względów bezpieczeństwa nikt nie zostanie wpuszczony na zajęcia fitness po 10 minutach od ich rozpoczęcia.
5. Na praktykę jogi nie ma możliwości wejścia na salę po rozpoczęciu zajęć, ani opuszczenia ich przed zakończeniem.

GRUPA POCZĄTKUJĄCA


Osoby nie ćwiczące wcześniej na zajęciach fitnessu powinny zaczynać miesięczne zajęcia w grupie początkującej!

INFORMACJE OGÓLNE

1. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą.
2. Po zakończeniu ćwiczeń, przybory prosimy o pozostawienie w odpowiednim miejscu i w należytym porządku.
3. Zajęcia fitness trwają ok. 50 min., zajęcia jogi, tańca dla dorosłych oraz tańca brzucha, zajęcia ju-jitsu dla dzieci trwają ok. 60 min, pozostałe w zależności od programów.

ŻYCZYMY UŚMIECHU I DOBREGO SAMOPOCZUCIA NIE TYLKO PODCZAS TRENINGU :)

Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2011 r.
 

 
Partnerzy