Wpływ rozgrzewki na organizm

Co to jest rozgrzewka?

Rozgrzewka stanowi jeden z elementów, które przyśpieszają wdrażanie organizmu do pracy fizycznej. Polega ona na poprzedzeniu właściwego wysiłku krótkotrwałą pracą mięśniową, która natężeniem i charakterem jest zbliżona do mającego nastąpić właściwego wysiłku. Stosują ją wszyscy sportowcy w celu przygotowania ustroju do maksymalnych wysiłków, związanych zarówno z treningiem jak i ze startem sportowym. Rozgrzewkę powinny stosować również osoby uprawiające rekreacje ruchową, a dlaczego?

Czy i dlaczego osoby uprawiające sporty rekreacyjne również powinny stosować rozgrzewkę?

Odpowiedź brzmi, zdecydowanie - tak, a nawet dla osób uprawiających rekreację ruchową jest to bardziej wskazane. Dlaczego? W obecnych czasach człowiek zapomniał, że jego organizm potrzebuje ruchu. Przyzwyczajeni do pracy za biurkiem, złego odżywiania, oglądania telewizji itp. unikamy ćwiczeń fizycznych - jednej z najważniejszych rzeczy związanych z naszym zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Czasami jednak zdarza nam się zażyć tego ruchu. Ale z reguły nie jesteśmy do niego przyzwyczajeni, a na pewno przygotowani. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie organizmu do wysiłku, a takim właśnie wprowadzeniem jest rozgrzewka.
Dzięki rozgrzewce organizm pod względem fizjologicznym łatwiej przystosowuje się do cięższej pracy i nie ulega tak łatwo kontuzjom.

Jakie zmiany fizjologiczne zachodzą w naszym organizmie po przeprowadzonej rozgrzewce?

Zadaniem rozgrzewki jest przyśpieszenie przestawienia procesów czynnościowych układów krążenia, oddychania, przemiany energii itp. z poziomu spoczynkowego na poziom wyższy, czyli taki jaki odpowiada wysiłkowi, jaki będziemy wykonywać. Jest to szczególnie ważne dla osób, które ze sportem mają niewiele do czynienia. Nagły wysiłek nie poprzedzony żadnym przygotowaniem, może skończyć się dla takiej osoby poważną kontuzją, a nawet hospitalizacją.

Wielokrotne badania potwierdzają dodatni wpływ rozgrzewki na wydajność pracy i związane z tym obniżenie kosztu energetycznego organizmu, jak również przyśpieszenie wytworzenia się równowagi funkcjonalnej, zmniejszenie zaburzeń homeostazy ustrojowej i zmniejszenie długu tlenowego. Oznacza to w praktyce, że będziemy mogli wykonać więcej ćwiczeń fizycznych o większej intensywności i dłuższym czasie trwania. Ponadto rozgrzewka chroni nasze stawy, więzadła i mięśnie przed kontuzją, przygotowując je do wysiłku poprzez lepsze ukrwienie, zwiększenie ciepłoty, lepsze odżywianie jak i pobudzenie na poziomie receptorów nerwowych.

Jakie zmiany zachodzą w naszych mięśniach po przeprowadzonej rozgrzewce?

Wielokrotnie prowadzono badania nad wpływem rozgrzewki na organizm ludzki. W wyniku tych badań wysnuto następujące spostrzeżenie: skurcze mięśni w dużym stopniu zależą od temperatury. Oznacza to, że praca mięśni jest dużo wydajniejsza przy podniesieniu temperatury ciała. Już niewielka ilość ćwiczeń pozwala na zaobserwowanie lokalnych zmian w naszym organizmie takich jak: zwiększenie ciepłoty i związane z tym obniżenie lepkości wewnętrznej mięśnia*, zwiększenie pobudliwości elementów kurczliwych mięśni, lepsze ukrwienie oraz przyśpieszenie reakcji energetycznych. Dzięki takim zmianom nasze mięśnie stają się bardziej sprawne, a także zdolne do większego i szybszego skurczu.

Jakie rodzaj ćwiczeń obejmuje rozgrzewka?

W pierwszej części rozgrzewki - ogólnej, wykonujemy ćwiczenia, których zadaniem jest pobudzenie całości funkcji organizmu oraz wzmożenie przemiany materii. Jeżeli robimy to na zorganizowanych zajęciach i pod kontrola instruktora wszytko jest dobrze. Natomiast gdy rozgrzewamy się same/mi to mogą to być ćwiczenia np.: skłony w przód i w bok tułowia, krążenia ramion, głowy, bioder, kolan, stóp itp. W drugiej części kładziemy nacisk na ćwiczenia o charakterze specjalistycznym, związane z rodzajem sportu jaki uprawiamy, ponieważ ich treść musi być zbliżona do właściwego wysiłku pod wpływem struktury ruchu. I tak np.: ćwicząc Brzuch Pośladki Uda – skupiamy się na tych partiach ciała lub grając w kosza wykonujemy ćwiczenia z piłką, rzuty do kosza itp.

Jak długo powinna trwać rozgrzewka?

Standardowo rozgrzewka powinna trwać około 10-15 min.

 
Partnerzy